Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze MKS Nielba Wągrowiec

Zarząd klubu MKS Nielba informuje, że w dniu 28 czerwca 2018,

odbędzie się Walne Zebranie Klubu

I termin o godzinie 19:00

II termin o 19:30

w salce na stadionie im. Stanisława Bąka ul. Kościuszki 59

Wszystkich Członków serdecznie zapraszamy

 

Porządek Obrad

Walnego Zebrania

Sprawozdawczo-Wyborczego MKS „Nielba” w Wągrowcu

w dniu 28.06.2018 r.

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Klubu z działalności z roku 2017( sekcja piłki nożnej, ręcznej, pływacka )
 6. 6. Sprawozdanie finansowe Zarządu Klubu za rok 2017
 7. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność obrad.
 9. Dyskusja.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności w roku 2017(merytorycznego i finansowego).
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2017.
 12. Na wiosek Komisji Rewizyjnej udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
 13. Uzupełniający Wybór Komisji Rewizyjnej Klubu.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie walnego zebrania.